Video digitale weerbaarheid (Wbni)

In deze korte voorlichtingsfilm nemen we u mee in de achtergronden van de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten. We vertellen iets over de zorg- en meldplicht en over de rol van het CSIRT.

0.0 De wekker gaat, Anna wordt wakker drukt de wekker uit, zet het haar bedlamp aan en staat op. Ze kijkt op haar telefoon voor nieuwe berichten.
Voice over
Dit is Anna, en Anna leeft net als jij en ik in een land vol met digitale apparaten en diensten. 

0.10 Anna stapt onder de douche staan en draait de douchknop om. 
Voice over 
We kunnen bijna niet meer zonder en dat maakt ons afhankelijk en kwetsbaar want we gaan ervan uit dat we overal en altijd gebruik kunnen maken van deze apparaten en diensten. 

0.11 Het beeld verspringt naar een hacker achter de computer. Computercijfers komen in beeld 
0.11 Het Licht valt geleidelijk uit in de stad 
0.16 Het beeld springt terug naar Anna onder de douche. Het water wordt plotseling koud en Anna schrikt en draait snel de kraan dicht.

Animatie 1
0.23 Een animatie start waarin wordt uitgelegd wat de Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen inhoud om onze digitale systemen weerbaar te maken 

Voice over Animatie 1
Het lijkt allemaal zo van zelfsprekend er is: elektriciteit, mensen reizen veilig met het openbaar vervoer, er komt warm water uit de kraan en mensen kunnen alles aan- en verkopen via het internet. Digitale dienstverlening valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. 

Het is van belang dat de belangrijkste dienstverleners digitaal weerbaar zijn 

Om een weerbare Europese Unie te krijgen hebben alle Europese lidstaten de Netwerk informatie beveiliging (NIB) richtlijn aangenomen. Deze richtlijn is in Nederland vertaald naar de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen 
afgekort tot de WBNI. 

1.01 Anna wacht op de tram en loopt met haar telefoon naar het reisinformatie bord
Voice over
In Nederland zijn we afhankelijk van een kritische infrastructuur. Als één essentiële dienst, binnen deze infrastructuur, wegvalt heeft dit gevolgen voor andere aangeboden diensten in onze samenleving. 

1.04 Op het bord staat ‘geen informatie’ ze controleert haar telefoon en ziet dat ze geen bereik heeft. Haar reis app werkt niet.
1:10 Anna wordt onrustig en probeert haar reis app te herladen maar dit werkt niet. 
1.13 Anna loopt richting haar werk en ziet een man die zijn elektrische auto niet kan opladen. 

 
Voice over 
Als bijvoorbeeld het systeem van een netbeheerder gehackt wordt, dan kunnen heel veel aangeboden diensten, die afhankelijk zijn van stroomvoorziening, daar last van ondervinden. 

1:22 Anna is inmiddels aangekomen op haar werk en staat achter de balie van een hotel om een ouder echtpaar in te checken. Ze pakt haar I-pad.
Voice over
Het kan dus betekenen dat daardoor niet alleen het openbaar vervoer eruit ligt, maar ook dat er thuis, op kantoor en in fabrieken bepaalde apparaten en systemen niet meer werken. 

1:27 Close-up van het oog van de hacker komt kort in beeld
1:29 De elektriciteit valt uit in een serverruimte.
1:32 Shot springt terug naar Anna. Het lukt haar niet om het echtpaar in te checken. Ze legt haar I-pad weg en pakt een kladblok. Vervolgens geeft ze het echtpaar de sleutels van de hotelkamer. 
Animatie 2 
1.44 Animatie waarin wordt uitgelegd dat Agentschap Telecom controleert of de beveiliging van essentiële dienstverleners goed op orde is.
Voice over animatie 2
Het Agentschap Telecom is door de overheid aangewezen als de toezichthouder op essentiële dienstverleners in de energiesector, de digitale infrastructuur en op de digitale dienstverleners. Zij controleren of risico’s door de dienstverleners voldoende worden beheerst en hun beveiliging op orde is waardoor de kans op een incident dat de continuïteit van de dienst raakt minimaal is. 

2.06 Anna loopt door een donkere straat. Op haar nieuwsapp ziet ze dat er een uitslaande brand is bij een raffinaderij en dat men deuren en ramen gesloten moet houden.
2:16 Shot verspringt naar een man die zijn raam open doet met zijn telefoon in de hand. Hij kijkt gespannen naar de lucht.
2.17 Animatie waarin ze laten zien dat het doel van Agentschap Telecom en het CSIRT is: Nederland digitaal weerbaar maken. 
Animatie 3 
Voice over animatie 3
Mocht het voorkomen dat een dienstverlener gehackt wordt of zijn dienst om een andere reden uitvalt. En daardoor een incident met aanzienlijke gevolgen ontstaat, dan moet dat gemeld worden aan de toezichthouder Agentschap Telecom en het Cyber Security Incident Response Team, afgekort CSIRT. 

Het CSIRT zal bij het incident bijstand bieden met als doel de dienstverlener in staat te stellen het incident te verhelpen.  

Agentschap Telecom zal naar aanleiding van de melding contact zoeken en indien nodig een onderzoek instellen. Bedrijven in de energiesector, digitale infrastructuur en digitale dienstverlening staan samen met Agentschap Telecom en het CSIRT voor een gezamenlijk doel: Nederland digitaal weerbaar maken.. 

2.51 Anna is inmiddels veilig thuis en loopt met twee borden eten richting de bank. Haar vriend zit al op de bank en ze lachen naar elkaar. 
Voice over
De invoering van de WBNI en het toezicht van Agentschap Telecom moet ertoe bijdragen dat de diensten waar wij allemaal gebruik van maken, minder kwetsbaar worden voor digitale verstoringen en gevaren. 
Anna kan nu net als jij en ik zorgeloos gaan slapen…… ‘Welterusten Anna’. 

3.06 Je ziet het huis van buitenaf. Anna loopt naar het licht en doet hem uit.