Openbare samenvatting advies biedincrementen VOA-procedure PAMR

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om een advies uit te brengen over de te hanteren prijs in de tweede biedronde; en de te hanteren biedincrementen in de eventueel opeenvolgende ronden van de VOA-procedure.