Veilingen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verdeelt vergunningen voor het gebruik van frequenties. Bijvoorbeeld voor radio en televisie en voor mobiele communicatie (telefonie, internet, 4G, 5G).  Dit gebeurt via een veiling.

Veilingen omroepfrequenties

Schaarse frequentieruimte voor commerciële omroepen wordt verdeeld via een veiling of een vergelijkende toets. Lees meer over veilingen voor radio en televisie.

Verdeling op afroep

Bij verdeling op afroep (VOA) wordt eerst getoetst of er schaarste is. Pas dan wordt de keuze voor veilen of direct verlenen van vergunningen gemaakt. Meer informatie vindt u in de Regeling Verdeling op afroep.

In het Nationaal Frequentieplan is één frequentieband aangewezen voor VOA. Dat is de 700 MHz op de Noordzee. 

Veiling frequenties mobiele communicatie (openbare netwerken)

In 2020 verdeelde de RDI (voorheen Agentschap Telecom) vergunningen voor frequenties van mobiele communicatie op de 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. Door deze veiling kunnen mobiele providers openbare communicatiediensten, zoals 4G en 5G, aanbieden. Voor deze veiling hebben wij twee onderzoeken naar het voorkomen/ beperken van storing gedaan. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de veiling van de 3,5 GHz-band. 

Eerdere veilingen

De vorige multibandfrequentieveiling hebben we eind 2012 afgerond. Vodafone, KPN, T-mobile en Tele2 hebben de vergunningen gekregen. Meer over deze veiling vindt u in ons archief, onder Openbare netwerken->Veilingen->multibandfrequentieveiling. Ook eerdere omroepveilingen kunt u daar terugvinden.

Nationaal frequentiebeleid

Op  Rijksoverheid.nl leest u meer over hoe de overheid omgaat met de uitgifte van frequentieruimte van onder meer landelijke openbare communicatienetwerken.