Rapport Internetinfrastructuur: standaardisatie, techniek en geopolitiek

Agentschap Telecom vroeg Stratix om de huidige technische ontwikkelingen in kaart te brengen rondom internetarchitectuur en standaardisatie daarvan. De vraag was ook om ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek en governance en de maatschappelijke waarden die hierbij betrokken zijn, mee te nemen. Dit onderzoek helpt om gesprekken aan te gaan met binnen- en buitenlandse stakeholders over het behoud van een zo goed mogelijk functionerend internet. De scope van deze opdracht was beperkt tot de netwerk- en transportlagen van het internet.