Standaarden en best practices voor vrij en open internet

Alle inwoners van Nederland, alle ondernemingen – van mkb’er tot multinational – en alle overheden hebben voordeel van een vrij, open en veilig internet. Agentschap Telecom (AT) heeft laten onderzoeken welke aspecten van belang zijn om de internetinfrastructuur vrij en open te houden. Het onderzoek is uitgevoerd door Stratix. 

Het rapport  ‘Internetinfrastructuur: standaardisatie, techniek en geopolitiek’ spitst zich toe op de netwerk- en transportlagen. Mede naar aanleiding van dit rapport gaat AT zich in 2023 onder andere richten op meer participatie in internetstandaardisatie en brengt het best practices – zoals routeringssecurity – extra onder de aandacht.

Belang

Een open en vrij internet is een publiek belang en is gebaat bij standaarden en het implementeren van best practices voor die standaarden. Standaardisatie en interoperabiliteit zorgen voor snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Het Border Gateway Protocol (BGP) is een voorbeeld van zo’n standaardisatie. Het BGP is een routeringsprotocol dat er onder andere voor zorgt dat internetverkeer tussen verschillende providers mogelijk is. Zonder BGP is er ook geen internet. Daarom is beveiliging van dat protocol zo belangrijk. Verspreiden van foutieve of opzettelijk verkeerde routeringsinformatie (BGP-hijacking) kan netwerken onbereikbaar maken of internetverkeer omleiden naar andere landen waardoor veiligheidsrisico’s ontstaan. AT promootte eerder al een aantal veiligheidsmaatregelen die beheerders van autonome systemen toe kunnen passen om bijvoorbeeld de kans op hijacking te verminderen.

Zeggenschap

Agentschap Telecom pleit voor een vrij en open internet. Daarin hebben zowel bedrijfsleven als NGO’s en overheidsorganisaties een rol. AT gaat zich samen met onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere organisaties inspannen om de adoptie van best practices en standaarden te bevorderen.