Rapport: 'Verkenning digitale platformen en artificiële intelligentie in het Nederlandse elektriciteitssysteem'

Agentschap Telecom heeft een analyse laten uitvoeren naar het (toekomstige) gebruik van artificiële intelligentie (AI) in het Nederlandse elektriciteitssysteem en de kansen en risico’s die daaraan verbonden zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de rol van digitale platformen en AI in de aansturing van de elektriciteitsvoorziening de komende vijf à tien jaar sterk zal toenemen.

Het rapport geeft inzichten in de mogelijke gevolgen van deze toename en identificeert de voornaamste risico’s voor de beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. Daarnaast geeft het richtlijnen voor een mogelijke aanpak voor Agentschap Telecom, als één van de toezichthouders op de energiesector.
Onderzoeksbureau Bluemark heeft haar bevindingen gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en sessies met experts.

Or read the English version of the report: Exploration of digital platforms and artificial intelligence in the Dutch electricity system.