Rapport Dynamic Spectrum Management & Sharing

Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van dynamisch spectrumgebruik. Dat is een manier om frequenties intelligenter te delen en ongebruikte ruimte te benutten. Het rapport biedt een overzicht van verschillende methoden en technologieën om radio spectrum te delen, welke frequentiebanden daar (potentieel) bruikbaar voor zijn, welke aspecten relevant zijn voor eventuele pilots, en aanbevelingen over welke pilots en proof-of-concepts het meest haalbaar zijn.