Schaars radiospectrum nog beter benutten

Delen is vermenigvuldigen. Om te achterhalen of dat ook voor het gebruik van frequenties geldt, heeft Agentschap Telecom onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van dynamisch spectrumgebruik. Dat is een manier om frequenties intelligenter te delen en ongebruikte ruimte te benutten.

Van sociale media tot televisie-uitzendingen en van satellieten tot 112; alle hiervoor benodigde draadloze technieken maken gebruik van frequenties. Het is druk in de ether en nieuwe toepassingen en apparaten zorgen voor toenemende druk op frequentieruimte. Er is sprake van schaarste. Het is dus zaak om frequentieruimte efficiënt te gebruiken

Stratix onderzocht daarom voor Agentschap Telecom de mogelijkheden van dynamisch spectrumgebruik. Dat is een manier om, met behulp van nieuwe technieken en algoritmen, frequenties te delen. Zo kunnen verschillende partijen gebruik maken van dezelfde frequentiebanden, op basis van goede afspraken.

Uit het onderzoek blijkt dat commitment van partijen, naast de noodzakelijk ruimte in beleid en regelgeving, een belangrijke randvoorwaarde is. Stratix adviseert om gebieden waar veel vraag naar frequentieruimte is te gebruiken voor verder onderzoek en pilots. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de luchthaven Schiphol of de Rotterdamse haven. Stratix onderkent een aantal kansrijke frequentiebanden, in het bijzonder de DVB-T2 band (470-698 MHz) en de 3.8-4.2 GHz. 

Agentschap Telecom nodigt gebruikers en marktpartijen uit om met voorstellen voor dynamisch spectrumgebruik te komen en gaat in de komende periode met geïnteresseerde partijen gezamenlijk aan de slag om dynamisch delen van frequentieruimte verder vorm te geven.