Onderzoek gebruik vergunningvrije apparatuur Nederland

Onderzoek Telecompaper/FIGO/Strict, mei 2016.
Rapport over het gebruik van vergunningvrije apparatuur en toepassingen in Nederland.

Gebruik van vergunningvrije apparatuur
Aanleiding Vergunningvrij spectrum wordt steeds belangrijker voor consumenten, organisaties en overheden. Aan het gebruik van vergunningvrij spectrum zitten risico’s. Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft daarom onderzoek gedaan naar het huidige en toekomstige gebruik van vergunningvrije frequenties. Het gaat om toepassingen in de banden 433 MHz, 868 MHz, 2.4 GHz, 5 GHz en 60 GHz.
Conclusie

Het onderzoek laat zien dat professionele gebruikers meer bewust worden van de risico's van het gebruik van vergunningvrij spectrum voor kritische bedrijfsprocessen.

Het gebruik van WiFi neemt steeds verder toe en de verwachting is dat de drukte in de 2,4 GHz hoog zal blijven. Het gebruik van de 5 GHz-band zal toenemen. Openbare netwerkaanbieders onderzoeken of de 5 GHz-band gebruikt kan worden voor de uitbreiding van capaciteit van mobiele netwerken.