Overzicht graafschades 2023

In deze infographic vindt u informatie over onder andere graafmeldingen, het aantal graafbewegingen en schadepercentages in 2023. 

Netbeheerders geven in hun schaderapportages van 2023 aan dat hun netten bijna 49.000 keer beschadigd zijn door graafwerkzaamheden. Het relatieve schadecijfer (schade per aantal graafbewegingen) blijft voor het derde jaar op rij 1:18. Hoewel sommigen dit als stabiel kunnen beschouwen, vindt de RDI dat het aantal schades te hoog is. Het aantal schades moet en kan naar beneden de komende jaren.

Uit de cijfers blijkt dat meer dan 57% van deze schades veroorzaakt worden door het niet voldoende lokaliseren van kabels en leidingen voordat de graafwerkzaamheden beginnen. De RDI ziet dit ook terug bij haar controles. Deze oorzaak van schade is vermijdbaar en moet worden aangepakt om de schadetrend te keren. Daarom is het noodzakelijk dat opdrachtgevers van graafwerkzaamheden extra aandacht besteden aan de feitelijke situatie bij het in kaart brengen van de bestaande infrastructuur in relatie tot de graafwerkzaamheden. Dat betekent onder andere contact opnemen met de netbeheerders en soms het laten graven van proefsleuven om de ondergrond optimaal in beeld te hebben voordat de graafopdracht wordt verleend.

Grondroerders spelen een beslissende rol in het voorkomen van schade. Het is essentieel dat zij hun personeel grondig instrueren over het belang van nauwkeurige lokalisatie voordat men gaat graven. Helaas zien we in de praktijk dat het personeel niet of onvoldoende op de hoogte is wat lokaliseren precies is. Of verkeerd wordt geïnstrueerd.

Om de huidige trend de komende jaren te doorbreken, is gedragsverandering bij opdrachtgevers en grondroerders noodzakelijk. Hoewel er enkele positieve tekenen zijn, is er op dit moment op dit gebied te weinig beweging. De RDI blijft erop aandringen dat alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en de veiligheid van de bestaande infrastructuur prioriteit geven. Er is genoeg geschreven over hoe het samen kan. Het komt nu aan op daadwerkelijk samen doen.