Wijziging marifoonkanalen

Naar verwachting wordt in de komende jaren het VHF Data Exchange System (VDES) in gebruik genomen. Het VDES is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor digitaal berichtenverkeer. Voor de invoering van VDES, wijzigt een aantal marifoonkanalen. Het betreft marifoonkanalen voor analoge spraakcommunicatie. Deze kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor analoge spraakcommunicatie. Bekijk in onderstaande tabel om welke marifoonkanalen het gaat.

Overzicht wijzigingen marifoonkanalen

Kanaal

Huidig gebruik

Nieuw gebruik

24

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

25

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

26

Analoge spraak (duplex)

Satelliet

27

Analoge spraak (duplex)

Kanaal wordt gesplitst in:

- 1027 - spraak (analoge simplex)

- 2027 – ASM1 (Application Specific Messages)

28

Analoge spraak (duplex)

Kanaal wordt gesplitst in:

- 1028  - spraak (analoge simplex)

- 2028 – ASM2 (Application Specific Messages)

84

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

85

Analoge spraak (duplex)

Digitaal

86

Analoge spraak (duplex)

Satelliet

Tabel wijzigingen marifoonkanalen

Wijziging Marifoon kanalen 2022
Beeld: Varen doe je Samen!
Kaart van Nederland met de wijzigingen van marifoonkanalen door Rijkswaterstaat. (Let op: deze kaart toont niet welke wijzigingen provincies, gemeentes en andere vergunninghouders hebben aangebracht.)

Gevolgen voor walstations

Walstations die bovenstaande marifoonkanalen gebruiken, moeten uiterlijk 1 januari 2023 zijn omgezet naar een ander marifoonkanaal. Bij de meeste walstations is dit inmiddels gebeurd. Controleer voordat u gaat varen of er een wijziging op uw vaarroute heeft plaatsgevonden.

Gevolgen voor het gebruik van uw marifoon

De bovengenoemde kanalen staan nu nog als analoge duplex-kanalen in uw marifoon geprogrammeerd. Vanaf 1 januari 2023 kunt u deze duplexkanalen in Nederland niet meer gebruiken voor analoge spraakcommunicatie met de wal. Het is niet nodig om de ‘oude’ analoge duplex kanalen uit de marifoon te verwijderen. Andere landen zetten deze kanalen mogelijk nog in voor analoge communicatie met de wal.

De RDI adviseert wel om uiterlijk 31 december 2023 de analoge simplexkanalen 1027 en 1028 in uw marifoon te (laten) programmeren. Zo blijft spraakcommunicatie via deze kanalen mogelijk. De communicatie met sommige walstations zal via deze kanalen lopen. Uw installateur kan u hierbij helpen.

De RDI kan marifoongebruikers niet verplichten om kanalen uit de marifoon te verwijderen of toe te voegen. Waar de RDI op toeziet is dat de marifoongebruiker uitzendt in overeenstemming met de regels. Bekijk hier de regels voor marifoongebruik. Naar verwachting voegen we daar per 1 januari 2024 de nieuwe kanaalindeling aan toe, als gevolg van de ingebruikname van VDES. 

Naar het buitenland

Niet overal gelden dezelfde regels voor het gebruik van de marifoon. In Europees verband zijn afspraken gemaakt. Naar verwachting is binnen Europa vanaf 1 januari 2024 de nieuwe indeling volledig in gebruik genomen. Dit is niet helemaal zeker. VDES is nog in ontwikkeling. Sommige landen pleiten voor uitstel. Als u de marifoon buiten Nederland wilt gebruiken, laat u dan goed informeren over het gebruik van de marifoon(kanalen) in het land of de regio van uw bestemming. 

Vragen over bovenstaande informatie?

Neem dan contact met ons op.