Handreiking 'Digitale Continuïteit en Weerbaarheid op de bestuurstafel'

Deze handreiking legt uit hoe u effectief het gesprek aangaat met de directie van uw organisatie over het belang van digitale continuïteit en weerbaar­heid. Zo kunt u de directie helpen om weloverwogen besluiten te nemen over risico’s en investeringen in digitale continuïteit en weerbaarheid.