Meetprotocol ingebruiknameverplichtingen digitale omroepvergunningen (DAB+)

Het meetprotocol DAB+ is op 26 januari 2022 definitief vastgesteld. Het protocol is op alle DAB+ lagen van toepassing behalve op laag 6 (lokale omroepen).

Via veldsterktemetingen kunnen we de ingebruiknameverplichtingen controleren. De ingebruiknameverplichting staat in de vergunning zodat de vergunninghouder investeert in een uitzendnetwerk voor digitale radio. Daarbij is gekozen voor de volgende verplichtingen:

  • een geografische verzorging op minimaal het verzorgingsniveau ‘mobiele ontvangst’
  • een demografische verzorging op minimaal het verzorgingsniveau ‘binnenontvangst’.

Vergunninghouders en zenderoperators konden op de conceptversie van het meetprotocol reageren. Een paar partijen maakten hier gebruik van. Op basis van hun reacties zijn enkele aanpassingen doorgevoerd.