Meerjarenplan en meetprotocol EMV

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) controleert of antennes voor mobiele communicatie aan de geldende limieten voldoen. Hoe dat in de komende jaren gebeurt, staat in het nieuwe Meerjarenplan Elektromagnetische Velden (EMV). Daarnaast vindt u op deze pagina het 'Meetprotocol EMV' en het document EMV-meting: 6 of 30 minuten meten.