Toezicht op antennes in de komende jaren

Antennes voor mobiele communicatie moeten veilig zijn. Daarom controleert Agentschap Telecom of ze aan de geldende limieten voldoen. Hoe dat in de komende jaren gebeurt, staat in het nieuwe Meerjarenplan Elektromagnetische Velden (EMV).

Veilig

Het gebruik van mobiele communicatie neemt sterk toe. Om in die toenemende vraag te voorzien plaatsen operators in heel Nederland extra antenne-installaties. Die ontwikkeling moet vanzelfsprekend veilig zijn en blijven. Het mag nooit leiden tot risico’s voor de volksgezondheid. Agentschap Telecom heeft de wettelijk taak daar toezicht op te houden.

Het agentschap doet dat door metingen te verrichten. Die zijn erop gericht om zeker te weten dat de antennes voldoen aan de ICNIRP-richtlijnen. Dat zijn de eisen die de Europese Unie aanbeveelt, zodat de blootstelling aan Elektromagnetische Velden binnen de normen is. In Nederland is dat het geval.

Meer antennes, meer metingen

In verband met het toenemend aantal antennes, intensiveert Agentschap Telecom ook het aantal metingen. Werden er dit jaar nog ongeveer 150 metingen per jaar uitgevoerd, staan er voor 2021 rond de 400 op de rol.

Resultaten metingen in Antenneregister

Het Antenneregister biedt een overzicht van alle antenne-installaties met een zendvermogen dat hoger is dan tien decibel Watt. De resultaten van de metingen die Agentschap Telecom uitvoert staan ook allemaal in het Antenneregister.