Five steps to resilience voor de industrie

Samen met het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) is het vijfstappenplan Telekwetsbaarheid voor de industrie ontwikkeld.

Binnen het ISPT werken industrie, MKB, onderzoekers en overheid samen aan duurzame oplossingen voor de toekomst. Industrie 4.0 is niet alleen een technische revolutie, maar ook een revolutie in de manier waarop bedrijven met elkaar zaken doen en mensen met elkaar omgaan. Denk aan ethische vraagstukken rondom kunstmatige intelligentie maar ook aan het samensmelten van IT- en OT-afdelingen. Dat dwingt ons om na te denken over nieuwe risico’s en kwetsbaarheden. Het whitepaper Five Steps to Resilience voor de industrie helpt bedrijven zich hierop voor te bereiden.