Klacht indienen over de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Dan kunt u dat laten weten.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U meldt een klacht als u zich door ons niet correct behandeld voelt of als we in uw ogen iets niet hebben gedaan. Uw klacht heeft dus alleen betrekking op gedragingen van (medewerkers van) de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Als u een klacht heeft, neemt de RDI de klacht in behandeling en houdt rekening met hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht schriftelijk of mondeling indienen. Voor de behandeling van uw klacht is het belangrijk dat u in ieder geval de volgende informatie aan ons doorgeeft:

  • de inhoud van de klacht;
  • uw naam- en adresgegevens;
  • de datum;
  • uw telefoonnummer (niet verplicht),
  • bij een klacht per brief: uw handtekening.

Een schriftelijke klacht kunt u indienen via het klachtformulier.

Klachtformulier

U ontvangt op dit e-mailadres een bevestiging van uw klacht.
Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)

Behandeling van uw klacht

Zowel mondelinge als schriftelijke klachten wil de RDI zorgvuldig afdoen. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. Wij kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt (informele behandeling).

Procedure

Leent uw klacht zich niet voor informele afhandeling? Of bent u daarmee niet tevreden? Dan volgt de RDI de formele procedure. Dat houdt in:

  • u krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht;
  • uw klacht wordt behandeld door een medewerker die niet betrokken was bij het onderwerp van de klacht;
  • de bij de klacht betrokken medewerker en u krijgen apart de gelegenheid een toelichting te geven, tenzij u aangeeft dat niet te willen doen;
  • uw klacht wordt binnen zes weken behandeld;
  • deze termijn kan worden verlengd met vier weken.

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of het resultaat daarvan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Opmerkingen of klachten over apparatuur of storingen

Voor vragen, opmerkingen of storingsmeldingen over apparatuur neemt u contact op via ons contactformulier.