Aanvraagformulier vergunning besloten mobilofoon- of portofoonnetwerk

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor mobilofoons en portofoons in besloten netwerken voor zakelijk gebruik. Denk aan taxi’s, artsenpraktijken, transport-, loon- en bouwbedrijven.

Wordt aan u een vergunning verstrekt voor een besloten mobilofoon- of portofoon netwerk, dan horen daar ook voorschriften en beperkingen bij.

Toelichting bij aanvraagformulier portofoon-mobilofoon

Vergunning voor laagvermogen, landelijk gebruik óf vaste exclusieve frequentie, niet-landelijk gebruik
Vult u bij vraag 7.2 ‘geen’ basisstation en bij vraag 8 ‘landelijk gebruik’ in dan worden er automatisch drie landelijke, laagvermogen frequenties voor gedeeld gebruik uitgegeven. Is uw gebruik niet landelijk maar wilt u toch landelijk gedeelde frequenties, kiest u dan bij vraag 8 voor ‘overig’ en geef daar aan wat uw werkgebied is en dat u een landelijke frequentie wilt.

Wilt u een vergunning voor een vaste exclusieve frequentie (niet-landelijk) kiest u dan bij vraag 7.2 uw type basisstation en bij vraag 8 geen ‘landelijk gebruik’ in.

Verklarende woordenlijst

Vraag 7.1 Type netwerk

Analoog
Analoge modulatie is een techniek waarbij een analoog signaal, bijvoorbeeld stemgeluid, een draaggolf beïnvloedt om zo informatie te transporteren. Bij analoge modulatie is er sprake van frequentiemodulatie (FM). Voor landmobiele toepassingen is smalband FM de gebruikelijke vorm, oftewel Narrow Band FM (NBFM).

Digitaal
Digitale modulatie is een techniek waarbij een digitale datastroom een draaggolf beïnvloedt om zo informatie te transporteren. Bij digitale modulatie kan er sprake zijn van amplitudemodulatie, frequentiemodulatie of hybride modulatie. Voor landmobiele toepassingen is digitale FM de gebruikelijke vorm (Narrow Band FM, Frequency Shift Keying – NBFM FSK).

Vraag 7.2 Type basisstation

Basisstation (ook wel Basispost)
Radioapparaat dat op een vaste plaats is opgesteld. Dit kan een repeater zijn of een vast opgestelde portofoon of mobilofoon met een antenne hoger dan 3 meter (vaste post).

Radioapparaat
Uitrusting die naar haar aard bestemd is voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen

Simplex
Bij een simplex systeem wordt voor beide richtin­gen tussen zender en ontvanger van dezelfde fre­quentie gebruik gemaakt. Dit systeem vereist dus één frequentie. Aan beide zijden van de verbinding kan niet gelijktijdig worden gezonden en ontvangen.

Duplex
Bij een (semi‑)duplex systeem wordt het verkeer van de portofoon of mobilofoon naar de repeater op een andere frequentie afgewikkeld dan het verkeer van de repeater naar de portofoon of mobilofoon. Dit systeem vereist daarom twee frequenties. Bij semi-duplex kan aan de mobiele zijde van de verbinding niet gelijktijdig worden gezonden en ontvangen. Een repeater zendt en ontvangt wel tegelijkertijd.

Vaste post
Een vast opgestelde mobilofoon of portofoon met een antennehoogte hoger dan 3 meter boven het maaiveld wordt beschouwd als een vaste post (basisstation). Een vast opgestelde mobilofoon of portofoon met een antennehoogte gelijk aan 3 meter of lager boven het maaiveld wordt beschouwd als een mobiel.

Repeater
Een repeater is een combinatie van een zender en een gekoppelde ontvanger die voor het zenden een andere frequentie gebruikt dan voor ontvangst. Een repeater zendt de ontvangen signalen op een andere frequentie opnieuw uit. Het doel van een repeater is het vergroten van het bereik waarover communicatie tussen mobilofoons en portofoons plaats kan vinden.
Een bijzondere uitvoering van de repeater is de cell-enhancer. Een cell-enhancer zendt de ontvangen signalen uit op dezelfde frequentie als het basisstation.

Mobilofoon
Mobiel radioapparaat dat niet op een vaste plaats is opgesteld.

Portofoon
Handgedragen mobiel radioapparaat dat niet op een vaste plaats is opgesteld

Vraag 11.6 Coördinaten oosterlengte (OL) - 11.7 Coördinaten noorderbreedte (NB)

WGS84 coördinatenstelsel
Het bekendste en belangrijkste coördinaatstelsel voor wereldwijde toepassingen is op dit moment WGS84. GPS-ontvangers leveren altijd WGS84-coördinaten. Let op dat u de coördinaten opgeeft in de notatie Graden_Minuten_seconden.decimale seconden [DD MM ss,s]. Bijvoorbeeld 51 47 05.7 NB en 5 33 26.5 OL. Een andere notatie die veel gebruikt wordt is decimale graden [DD,ddddd] zoals in 51,75218 NB en 5,96269 OL. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur gebruikt in haar formulieren deze notatie niet.