Aanvraagformulier vergunning hogere zendvermogens radiozendamateurs

Met dit formulier kunt u als radiozendamateur een vergunning aanvragen voor meer zendvermogen (max +6 dB). U moet aantonen dat u de EMC- en EMV-limieten niet overschrijdt op plaatsen die voor anderen toegankelijk zijn. Meer informatie over deze vergunningen leest u in de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.