Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs

Gedragslijn die de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) gebruikt bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor het gebruik van radiozendamateurfrequenties. In de gedragslijn staat informatie over de vergunningen voor relaisstations, bakens en hogere zendvermogens.

Let op: het telefoonnummer en het mailadres in de gedragslijn zijn gewijzigd. U kunt ons bereiken via 088 - 041 60 00 of per mail via info@rdi.nl