Aankondiging steekproeven bij netbeheerders op huisaansluitingen bij nieuwbouw

Bijna de helft van alle graafschades ontstaat bij huisaansluitingen. Daarom is het belangrijk dat netbeheerders zich maximaal inzetten om tijdig de juiste informatie over hun netwerk te verstrekken aan het graafteam. 

Sinds 31 december 2017 zijn netbeheerders verplicht om bij nieuwsbouw en sanering huisaansluitingen in vector op te nemen in de beheerdersinformatie (KLIC) .

Dit jaar gaan we naar verschillende nieuwbouwlocaties om de informatie die door de netbeheerder wordt verstrekt grondig te controleren. Eerdere bevindingen wezen namelijk uit dat er niet genoeg aandacht werd besteed aan het correct verstrekken van deze gegevens.

Daarnaast willen we peilen in hoeverre netbeheerders al op de hoogte zijn van de wettelijke verplichting om voor 31 december 2027 alle huisaansluitingen voor elektriciteit, drinkwater en data in gevectoriseerde vorm aan te bieden in de beheerdersinformatie. Hiervoor plannen we gesprekken in met individuele netbeheerders.