Agentschap Telecom gaat op zoek naar Chef Porto

Gebruikt jouw organisatie portofoons of mobilofoons? Bijvoorbeeld voor jullie beveiliging of logistieke processen? In veel bedrijven is niet (goed) afgesproken wie over dit portoverkeer gaat. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Agentschap Telecom start daarom met de campagne: ‘Chef Porto’.

In de campagne zoeken wij in elke organisatie naar een Chef Porto. Dat is iemand die de portofoon de aandacht geeft die hij verdient. Iemand die verantwoordelijk is voor het portosysteem. Die weet hoe het in de organisatie is georganiseerd en voor welke frequenties er vergunningen zijn. Iemand die correct frequentiegebruik bewaakt en stimuleert, en die het aanspreekpunt is voor Agentschap Telecom. En die met de installateur meedenkt over onderhoud, aanschaf en inregelen van apparatuur.

Een goed werkend portosysteem is belangrijk voor een soepele en veilige bedrijfsvoering

Organisaties die vergunningen hebben voor landmobiele communicatie, zoals portoverkeer officieel heet, zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels die in die vergunningen staan. Neem bijvoorbeeld het gebruik van de juiste frequentie. Toch hebben veel organisaties geen eindverantwoordelijke voor het portosysteem. Dat kan vervelende gevolgen hebben: verstoorde processen, hoge kosten of zelfs onveilige situaties.

Ties Dammers, hoofd Media en Netwerken: ‘Als Rijksinspectie benaderen wij bedrijven het liefst in de preventieve sfeer: aan de voorkant oplossingen aandragen werkt vaak het meest effectief. Vandaar dat we in een positieve campagne op zoek gaan naar Chef Porto’.

Taakomschrijving Chef Porto

Op zoek naar Chef Porto

Op de website opzoeknaarchefporto.nl staat voor leveranciers en installateurs een informatiepakket klaar. Organisaties die nog geen Chef hebben vinden hier een toolkit voor de HR-afdeling. Deze toolkit helpt de HR-afdeling om een Chef te werven. Ook kunnen Chefs zich rechtstreeks via deze website aanmelden. Dan is altijd duidelijk met wie we kunnen schakelen.

Het wervingspakket van de Chef Porto-campagne valt later dit jaar bij veel vergunninghouders (van landmobiele communicatie) in de bus. Daarnaast verschijnt deze week via de social media kanalen van Agentschap Telecom de eerste campagnevideo. Die speelt in op de zoektocht naar Chef Porto.