Dit doet Chef Porto

In veel bedrijven is het portofoonverkeer cruciaal voor een soepele en veilige bedrijfsvoering. Je wilt elkaar altijd kunnen bereiken en verstaan. Chef Porto zorgt daarvoor. Hij of zij is hét aanspreekpunt voor het portosysteem in jouw organisatie.

Chef Porto weet hoe het portogebruik in de organisatie is georganiseerd en voor welke frequenties er vergunningen zijn. Chef Porto bewaakt en stimuleert correct frequentiegebruik en is het aanspreekpunt voor de RDI. Tot slot denkt een Chef Porto met de installateur mee over onderhoud, aanschaf en inregelen van apparatuur.

Chef Porto geeft de portofoon de aandacht die hij verdient. Meld je daarom nu aan als Chef Porto of ga op zoek naar de Chef in jouw organisatie.

Portopuntenchecklist

Zijn de vergunningen up-to-date? Zit iedereen nog op de juiste frequentie? En werkt alle apparatuur naar behoren? Voorkom problemen en check regelmatig deze vijf portopunten!

De 5 portopunten

Klik op de + voor meer informatie.

Vragen of hulp nodig?

Op onze website vindt u meer informatie. Of neem contact op met de directie Infrastructuur van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Ons klantcontactcentrum is bereikbaar via info@rdi.nl of 088 - 041 60 60