RDI draagt maritieme certificaatverlening over aan het CBR

Vanaf 1 juli 2024 is het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verantwoordelijk voor de uitgifte van maritieme certificaten. Deze taak draagt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) over aan het CBR. Het gaat eerst om het Basiscertificaat Marifonie. In september volgen Marcom A en Marcom B. De certificaten zijn nodig voor het bedienen van radioapparatuur voor maritieme mobiele communicatie, zoals een marifoon.

Stapsgewijze overdracht van certificaatverlening

Vanaf 1 juli 2024 dient u uw aanvraag voor het Basiscertificaat Marifonie in bij het CBR, niet meer bij de RDI. Kandidaten die geslaagd zijn voor 1 juli 2024 roepen wij op om het certificaat voor die datum nog bij ons aan te vragen. Wij beschikken namelijk over al uw gegevens. Doet u dat na 1 juli dan moet het CBR eerst bij ons uw gegevens opvragen. De doorlooptijd is dan langer.

Voor Marcom A en Marcom B certificaten blijft de RDI verantwoordelijk tot 1 september 2024. Daarna gaat ook deze certificaatverlening over naar het CBR. Dit betekent dat aanvragen voor Marcom-A en -B certificaten vanaf 1 september 2024 bij het CBR moeten worden ingediend.

Met deze stapsgewijze overdracht komen wij de verschillende zeevaartscholen, die maritieme certificaten hebben opgenomen als onderdeel van hun lesprogramma, tegemoet.

Verbeterde dienstverlening

Sinds 1 juli 2023 is het CBR al verantwoordelijk voor het afnemen van examens radiocommunicatie. Met de overdracht van de certificaatverlening op 1 juli 2024 kunnen examenkandidaten die slagen, hun certificaat bij hetzelfde loket aanvragen. Het CBR beschikt over moderne faciliteiten om het certificaatverleningsproces efficiënter te maken, waardoor de dienstverlening voor de certificaatverlening makkelijker en beter wordt.