RDI draagt per 1 juli theorie-examens radiocommunicatie over aan CBR

Radiocommunicatie is van groot belang voor bemanningsleden op zeeschepen en voor liefhebbers van varen in hun vrije tijd, maar ook voor radiozendamateurs. Om gebruik te maken van een marifoon of andere radiozendapparatuur, moet je examen doen. Vanaf 1 juli is het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verantwoordelijk voor de afname van theorie-examens radiocommunicatie. Deze taak draagt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) over aan het CBR. Het gaat om de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat, Marcom A en B) en voor de radiozendamateur (Novice en Full).

Verbeterde dienstverlening

De beslissing om de theorie-examens radiocommunicatie over te dragen aan het CBR is genomen om  het examenproces efficiënter en van hogere kwaliteit te maken. Het CBR heeft veel ervaring met examinering en kan zich nu specifiek richten op succesvol afnemen van deze examens.

Het CBR beschikt over moderne faciliteiten en twintig theorie-examenlocaties verspreid over het land. Kandidaten leggen hun theorie-examen af in een beveiligde digitale omgeving en krijgen na afloop van het examen meteen de uitslag.

Waarborgen van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur

De overdracht van de examentaken stelt de RDI in staat zich te concentreren op andere verantwoordelijkheden en activiteiten met betrekking tot digitale infrastructuur en inspectie. De RDI blijft zich inzetten voor het waarborgen van de veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de digitale infrastructuur in Nederland.