Indieningstermijn VOA 450 MHz-band

Op 12 januari 2024 heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte in de 450 MHz-band. Deze frequentieband is aangewezen voor ‘verdeling op afroep’.

De indiening van deze aanvraag is bekend gemaakt in de Staatscourant. Vanaf maandag 22 januari 2024 tot en met uiterlijk vrijdag 1 maart 2024 kunnen andere belangstellenden een aanvraag voor een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor deze band indienen.

Het  aanvraagformulier voor een vergunning frequentieruimte Verdeling op afroep 450 MHz vindt u op onze website. Op het formulier staat ook vermeld hoe u het aanvraagformulier aan de RDI kunt verzenden.