De RDI start verdeling op afroep van één vergunning in 450-470 MHz-band

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geeft via het verdeelinstrument ‘verdeling op afroep’ (VOA) één vergunning af voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. Bedrijven kunnen met deze vergunning mobiele communicatie aanbieden. Denk dan aan spraak- en dataverkeer of portofoonverkeer of om gegevens digitaal over te brengen bijvoorbeeld voor slimme energiemeters. De vergunninghouder mag zelf bepalen voor welke dienst ze de frequentie willen gebruiken zolang deze past binnen de bestemming van de frequentieband in het NFP. Partijen die een vergunning willen verwerven, kunnen vanaf 8 januari een aanvraag indienen.

De frequentieruimte wordt vergund op exclusieve basis en is daarom geschikt voor bedrijfsspecifieke toepassingen die afhankelijk zijn van kritische communicatie. Hierdoor is er minder kans op storing. Dat is belangrijk voor de beschikbaarheid van de diensten en daarmee ook voor de continuïteit van bedrijfsprocessen. Ook geeft de toenemende beschikbaarheid van moderne (4G) LTE-apparatuur meer gebruiksmogelijkheden.

Als de vraag naar deze vergunning groter is dan het aanbod, dan wordt de vergunning via een veiling verdeeld.

Frequentiebereik

De vergunning geeft het gebruiksrecht voor frequentieruimte van 2 x 1,5 MHz binnen het onderstaande frequentiebereik. Vanaf 1 juli 2035 is extra ruimte beschikbaar. Daarom breidt de RDI vanaf dat moment de vergunning uit met 2 x 1,5 MHz. Er is dan in totaal 2 x 3 MHz. De vergunning is geldig tot 1 januari 2050. De te verdelen vergunning staat op de website van de Staatscourant.

Het frequentiebereik van de vergunning

  • Vanaf de ingangsdatum van de vergunning tot 1 juli 2035: 2 x 1,5 MHz in het frequentiebereik 453,26875 - 454,76875 MHz gepaard met 463,26875 - 464,76875 MHz.
  • Vanaf 1 juli 2035 tot 1 januari 2050: 2 x 3 MHz in het frequentiebereik 451,76875 - 454,76875 MHz gepaard met 461,76875 - 464,76875 MHz. 

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure start op het moment dat de eerste aanvraag is ingediend. Na de beoordeling van deze eerste aanvraag, stelt de RDI de uiterste datum voor het indienen van de overige aanvragen vast. Hiervoor geldt een termijn van zes weken. Als deze aanvraagtermijn gesloten is, wordt op basis van de ingediende aanvragen vastgesteld of er sprake is van schaarste. Bij schaarste geeft de RDI de vergunning uit via een veiling. Is er maar één aanvrager, dan verkrijgt de aanvrager de vergunning direct. In de Regeling Verdeling op afroep staat deze aanvraagprocedure beschreven.