RDI onderzoekt toepassing kwantumsensoren in radiotechnologie

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) volgt de ontwikkeling rondom kwantumtechnologie en wil weten hoe kwantumsensoren praktisch toepasbaar zijn in radiotechnologie. Dialogic heeft in opdracht van de RDI onderzoek gedaan naar de stand van de techniek en de mogelijke ontwikkelingen. De onderzoekers concluderen dat het werkveld volop in ontwikkeling is, maar ook dat kwantumsensoren de komende 5 tot 10 jaar waarschijnlijk geen betekenisvolle impact zullen hebben op het gebruik van frequentieruimte.

Impact

Kwantumsensoren kunnen onder andere minieme veranderingen in magnetische velden, elektromagnetische golven, zwaartekracht, rotatie, versnelling en tijd waarnemen. Op termijn zou deze technologie kunnen leiden tot betere navigatiesystemen, gevoeligere radarsystemen en efficiëntere radiocommunicatie. Omdat dit kan leiden tot een lagere frequentiebehoefte, is de RDI geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit gebied.

Toekomst

Het door Dialogic uitgevoerde onderzoek spitste zich toe op radio-ontvangst en op navigatie. In deze vakgebieden biedt de hoge accuratesse van de kwantumsensoren veel voordelen. De huidige generatie sensoren is erg gevoelig voor ruis en verstoringen en functioneert alleen in een zeer gecontroleerde omgeving. Daardoor zijn de sensoren nog niet praktisch toepasbaar. De ontwikkelingen binnen kwantumtechnologie gaan erg snel. De onderzoekers stellen dat vooral in de defensiesector grote stappen worden gezet. Het is voor de RDI dan ook relevant om de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.