De RDI publiceert jaarbericht 2022

In het eerste jaarbericht vanuit onze nieuwe naam, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort de RDI), kijken we terug op het jaar 2022.

Een jaar waarin we onder meer gemeten hebben of de dekking en snelheid van de mobiele netwerken in Nederland aan de eisen voldeden. Een jaar waarin we hard gewerkt hebben aan de veiligheid van digitale producten en diensten. Onder andere door ons als Nationale Cybersecurity certificeringsautoriteit (NCCA) voor te bereiden op het houden van toezicht op de certificering van IT-producten, diensten en processen. En in ons eigen IoT-lab onderzochten we de cyberveiligheid van diverse smart apparaten.

Ons jaarbericht 2022 biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de digitale infrastructuur. Daarbij gaan we onder meer in op:

  • Cyberdreigingen in de leveranciersketen
  • Wbni-zelftest voor digitale dienstverleners
  • Elektronische toegangsdiensten
  • Vertrouwensdiensten
  • Samenwerken aan toezicht op AI
  • Communicatie op het water
  • Campagne ‘Stoor ik?’ over stoorsignalen en verstoringen
  • Meer ruimte voor wifi