Jaarbericht RDI 2022

In het jaarbericht 2022 legt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verantwoording af over haar taken binnen de verschillende werkgebieden. Het jaarbericht biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de digitale infrastructuur, en de signaleringen die we de afgelopen tijd hebben gedaan.

We gaan in op onze inzet ten behoeve van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur. Zo besteden we in het jaarbericht aandacht aan:

  • Cyberdreigingen in de leveranciersketen
  • Wbni-zelftest voor digitale dienstverleners
  • Elektronische toegangsdiensten
  • Vertrouwensdiensten
  • Samenwerken aan toezicht op AI
  • Communicatie op het water
  • Campagne ‘Stoor ik?’ over stoorsignalen en verstoringen
  • Meer ruimte voor wifi