Marktverkenning onbemande luchtvaartuigen

Drones inzetten voor medisch (spoed)transport, landbouw, inspecties en calamiteiten. De verwachting is dat richting 2035 het aantal drones bestemd voor deze toepassingen sterk toeneemt. De omvang van deze markt verschilt per toepassing en hangt sterk af van haalbaarheidsstudies. Dit blijkt uit een marktverkenning die de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft uit laten voeren naar de ontwikkelingen op het gebied van toepassingen voor onbemande luchtvaartuigen (Unmanned Aerial System (UAS), drones).

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de RDI inschatten waar de frequentiebehoefte vanuit deze markt in de (nabije) toekomst ligt. En welke stappen nodig zijn om tijdig te kunnen anticiperen op de mogelijke frequentievraag.

Vergunningsvrij frequentiespectrum

Op dit moment maken de meeste dronegebruikers gebruik van vergunningsvrij frequentiespectrum voor het besturen van drones. Apparatuur om drones te besturen wordt vaak uit Amerika of Azië geïmporteerd. Het toegestane zendvermogen is daar hoger, dus de apparatuur kan op hogere zendvermogens werken dan in Nederland is toegestaan. Gebruikers moeten het spectrum met elkaar delen, waaronder met Wi-Fi-netwerken. Het gebruik van de band door drones is van negatieve invloed op de capaciteit voor Wi-Fi op de grond.

Toename dronegebruik

Bij een sterke toename in het gebruik van drones is de huidige indeling van het frequentiespectrum niet meer toereikend.  Het belang van efficiënt spectrumgebruik neemt hiermee toe. Ook is het nog onduidelijk hoe 5G netwerken verder uitgerold worden. Of en in wat voor vorm mobiele operators dronevluchten faciliteren, staat nog niet vast.

Extra frequentieruimte

Om aan de vraag te voldoen, is extra frequentieruimte voor deze markt wenselijk. Beschikbaar krijgen van extra ruimte is een langdurig proces dat via de International Telecommunications Union (ITU) World Radio Conference (WRC) loopt en kan tot tien jaar duren. Vroegtijdige inventarisatie en start van het proces om die frequentieruimte ook daadwerkelijk beschikbaar te krijgen is dus belangrijk om de maatschappelijke belangen te kunnen blijven invullen.

Belang van veilige en betrouwbare apparaten

De verwachte groei van het aantal drones, brengt allerlei nieuwe (veiligheids)risico's met zich mee. De RDI benadrukt dan ook het belang van veilige en betrouwbare apparaten die efficiënter gebruik van spectrum met drones mogelijk maken en bedreigingen verminderen.