Marktverkenning onbemande luchtvaartuigen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft een marktverkenning uit laten voeren naar de ontwikkelingen op het gebied van toepassingen voor onbemande luchtvaartuigen (Unmanned Aerial System (UAS), drones). Ook is onderzocht wat de toekomstige frequentiespectrumbehoefte is van deze specifieke markt. 

Toepassingen en impact op frequentiespectrum
Aanleiding

Wereldwijd zijn bedrijven druk bezig met het ontwikkelen van onbemande vliegende taxi’s, transportdrones en vergelijkbare toepassingen. Ook in Nederland wordt hier hard aan gewerkt. Zo worden er overal verschillende testvluchten uitgevoerd. 

Als deze markt explosief groeit en de vraag naar (exclusieve) frequentieruimte toeneemt, dan is deze frequentieruimte op dit moment niet of slechts beperkt beschikbaar.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de RDI inschatten waar de frequentiebehoefte vanuit deze markt in de (nabije) toekomst ligt. En welke stappen nodig zijn om tijdig te kunnen anticiperen op de mogelijke frequentievraag.

Conclusie

Het rapport geeft inzichten in de ontwikkelingen en verwachte groei op het gebied van dronetoepassingen.

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van drones voor medisch (spoed)transport, inspecties (landbouw of infrastructuur) en calamiteiten realistisch is op korte termijn. De verwachting is dat richting 2035 het aantal drones bestemd voor deze toepassingen sterk toeneemt. De (grootschalige) toepassing van pakketbezorging met drones laat naar verwachting tot 2035 op zich wachten, voor personenvervoer lijkt dit nog verder in de toekomst te liggen (2040 – 2050).

De toepassingen zijn divers en de verwachting van de omvang van deze markt verschilt sterk per toepassing en hangt daarnaast sterk af van de verschillende businesscases.

Naast toepassingen en trends gaat het rapport in op communicatiebehoefte en daarmee de impact op het frequentiespectrum.

Het rapport brengt de frequentiebehoefte in kaart en de bedreigingen voor alle mogelijke draadloze verbindingen. Onderwerpen hierbij zijn: identificatie, navigatie, besturing, detect and avoid, payload en surveillancesystemen van grond naar drone, tussen drones en van drone naar grond. De communicatiebehoefte kan naar verwachting worden ingevuld door een combinatie van met name vergunningsvrij radiospectrum, mobiele netwerken (4G/5G) en satellietverbindingen. Mogelijke bedreigingen zijn o.a. de impact op ander vergunningsvrij gebruik, waaronder wifi-netwerken. En het feit dat de mobiele netwerken nog niet geoptimaliseerd zijn voor het gebruik voor communicatie met drones.   

Onderzoeksbureau Dialogic heeft dit onderzoek samen met To70 uitgevoerd op basis van literatuuronderzoek en interviews met experts in de luchtvaartsector.