Actualisering planning uitkomst onderzoek KPN

Agentschap Telecom doet onderzoek naar mogelijk ongewenste toegang tot de aftapvoorziening van KPN.

Aan dit onderzoek verleent KPN volledige medewerking. De technische complexiteit en het belang van een zorgvuldig proces maken dat de afronding van dit onderzoek nog enige tijd vraagt. De resultaten worden naar verwachting eind dit jaar bekend.