Update onderzoek KPN

Sinds april 2021 doet Agentschap Telecom onderzoek bij KPN. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant van 17 april jongstleden. Hierbij geven we een update over de voortgang van ons onderzoek. 

Het onderzoek van Agentschap Telecom richt zich op de mogelijkheid van ongewenste toegang tot de voorziening bij KPN die op basis van justitieel bevel aftappen mogelijk maakt. In het bijzonder wordt gekeken naar de rol van (de medewerkers van) leveranciers. Alle systemen en processen die een bijdrage leveren aan de tapvoorziening bij KPN, waaronder de kern van het mobiele netwerk, vallen binnen de focus van het onderzoek.

Om antwoord te krijgen op de vraag of er vandaag de dag ongewenste toegang tot de KPN-tapvoorziening mogelijk is, heeft Agentschap Telecom relevante documentatie geanalyseerd en systemen onderzocht. Ook zijn er inmiddels inspecties uitgevoerd bij meerdere datacenters. Hiermee konden de onderzoeksvragen verder worden aangescherpt en kon de benodigde diepgang van het onderzoek worden vastgesteld. KPN werkt volledig en in alle opzichten mee aan het onderzoek.

De komende maanden zal Agentschap Telecom onder meer aspecten als fysieke beveiliging, logische toegangsbeveiliging, logging en monitoring aan nader onderzoek onderwerpen. Dat zal enkele maanden in beslag nemen. Naar verwachting is het onderzoek medio september 2021 gereed.   

De veiligheid en integriteit van telecomnetwerken zijn van vitaal belang voor onze maatschappij en onze economie. De afgelopen jaren is onder leiding van de Taskforce Economische Veiligheid gewerkt aan wettelijke mogelijkheden om risico’s te mitigeren. Onder andere het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie en de daaruit volgende beschikkingen en ministeriële regeling geven een juridische basis om risico’s die samenhangen met ongeautoriseerde toegang door derden beter te beheersen.