Agentschap Telecom publiceert jaarbericht 2020

Er is een toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen de energievoorziening en de digitale infrastructuur. Dat signaleert Agentschap Telecom in het jaarbericht 2020.

De energietransitie gaat hand in hand met de digitale transitie; klimaatdoelstellingen en energieambities leunen sterk op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur. Dat brengt nieuwe kwetsbaarheden en maatschappelijke risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie bij decentrale energievoorzieningen. Ook het gebruik van bijvoorbeeld laadpalen, elektrische auto’s en zonnepanelen kent cyberrisico’s. Om deze zo klein mogelijk te houden en digitaal weerbaar te blijven pleit Agentschap Telecom in het jaarbericht voor samenhang in regelgeving en bevoegdheden.

U leest in het jaarbericht 2020:

Meer weten?

U kunt het volledige jaarbericht op onze website lezen. 

ANGELINE VAN DIJK: De digitale infrastructuur is onmisbaar voor Nederland.
Misschien is het wel de belangrijkste infrastructuur die we hebben,
voor iedereen en voor alles.
Dat is zeker gebleken het afgelopen jaar.
Meer dan ooit zijn betrouwbare en veilige digitale verbindingen en diensten onmisbaar
in ons dagelijks leven voor thuiswerken, de zorg en voor sociale contacten.
En daarmee is de digitale infrastructuur essentieel
voor onze economische vooruitgang.
Niet voor niets noemt de Europese Unie de digitale infrastructuur
de belangrijkste voorwaarde voor groei en economische ontwikkeling.
De economische winnaars van de toekomst
zijn die landen die dat goed begrijpen en hun digitalisering goed op orde hebben.

(Een kantoor van Agentschap Telecom.)

Als autoriteit van de digitale infrastructuur
werkt Agentschap Telecom daar dagelijks aan.
De huidige digitale stroomversnelling biedt ongekende kansen,
maar er zitten ook risico's aan.
En daar moeten we ons bewust van zijn,
en daar moeten we ons ook tegen wapenen.
Groei en ontwikkeling moeten hand in hand gaan met veiligheid en vertrouwen.

(Een man en een robot staan hand in hand.)

De digitale infrastructuur, de apparaten die daarop inpluggen,
de servicecontracten die daarbij horen, de opslag van data in de cloud is één systeem.
Eén digitaal ecosysteem.
5G is een belangrijk onderdeel van dat ecosysteem.
Sinds de frequentieveiling die we hebben georganiseerd,
kan Nederland over supersnelle mobiele communicatie beschikken.
En we houden voor u in de gaten
of de straling daarbij altijd binnen de veilige, strenge normen blijft.
Het aantal stralingsmetingen gaan we ook fors uitbreiden.

(Een stralingsmeter gericht naar een zendmast.)

Wij als Agentschap Telecom maken ons sterk voor de veiligheid van slimme apparaten.
Dat zij geen storingen veroorzaken, maar ook niet ten prooi vallen aan hackers.
Denk aan huishoudelijke apparatuur
zoals babyfoons of slimme meters, maar ook aan zonnepanelen.
En we kijken daarbij zowel naar het apparaat
alsook naar de servicecontracten die daarbij horen.
En we geloven in de kansen van kunstmatige intelligentie.
Algoritmes bieden fantastische mogelijkheden,
maar zijn ook kwetsbaar en ook grijpbaar.
En voorop staat dat het veilig moet blijven.
Daarom onderzoeken we met collega- toezichthouders uit binnen- en buitenland
hoe regelgeving en toezicht veiligheid kunnen waarborgen.
We houden toezicht, we onderzoeken, we agenderen, we signaleren
en we werken samen met markt, overheid en wetenschap
aan een veilig, digitaal ecosysteem.
Graag kijk ik samen met u terug op het bewogen jaar 2020.
Hoe we werkten aan de beschikbaarheid en continuïteit
van die digitale infrastructuur.
Hoe we investeerden in digitale veiligheid en vertrouwen.
En hoe we Nederland veilig verbonden hielden.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Agentschap Telecom. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Voor een veilig verbonden Nederland. agentschaptelecom.nl.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT