Webinarserie zorgvuldig graven van start

In november organiseert Agentschap Telecom vijf gratis webinars voor alle organisaties die betrokken zijn bij het leggen en onderhouden van kabels en leidingen. Het gaat onder andere om alle gemeenten in Nederland, alle beheerders van energie- en drinkwaternetten en datanetwerken en om de bedrijven die het graafwerk uitvoeren.

Al die organisaties moeten op 1 januari 2022 voldoen aan afspraken die in de CROW500 staan. Dat is een richtlijn die ervoor zorgt dat er zorgvuldig gegraven wordt in Nederland. De kennis over die richtlijn is op veel plaatsen niet op orde. Dat geldt zowel voor de opdrachtgevers als voor diegenen die graafwerkzaamheden uitvoeren.

Bij graafwerkzaamheden gaat te vaak iets mis. Dat kost geld en tijd. Het levert vertraging en irritatie op. Bijvoorbeeld als het internet eruit ligt vanwege een kapotte datakabel. Of als de stroom uitvalt omdat kabels kapot zijn getrokken. Ook kan graafschade bijdragen aan een onveilige leefomgeving. In 2019 waren er ruim 40.000 graafschades met een schade van minstens € 33 miljoen. Het leeuwendeel had voorkomen kunnen worden als de opdracht zorgvuldig was voorbereid en het graafwerk zorgvuldig uitgevoerd.

Professionals die dagelijks te maken hebben met graafwerkzaamheden, geven de webinars. Meer informatie over de webinars vindt u op de pagina ‘ Webinarserie CROW500’. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de gratis webinars.