Agentschap Telecom publiceert jaarwerkplan Toezicht 2020

Focus op de kwaliteit van onze digitale infrastructuur, meer toezicht op de bereikbaarheid tijdens grote evenementen en veel aandacht voor de veiligheid en betrouwbaarheid van apparatuur. Dat en meer staat in het jaarwerkplan 2020 van Agentschap Telecom

Digitalisering en energietransitie

Digitalisering en energietransitie zijn prominente thema’s in het nieuwe jaarwerkplan. De uitrol van 5G en de aanleg van glasvezel zijn daar onmisbaar bij. Daarom gaat Agentschap Telecom nadrukkelijk de dekking en capaciteit van operators controleren en ziet het er op toe dat operators alle benodigde maatregelen nemen om uitval van hun netwerken te voorkomen.
Daarnaast verscherpt Agentschap Telecom het toezicht op graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld ten behoeve van de aanleg van glasvezel. Om schade of incidenten te voorkomen moet graven altijd veilig en volgens de regels verlopen.

Digitale ontwrichting

Een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur is onmisbaar voor ons land. Die afhankelijkheid voedt maatschappelijke zorgen voor digitale ontwrichting. Om de digitale kwetsbaarheid te verminderen houdt het agentschap toezicht op de continuïteit en integriteit van telecomnetwerken, digitale waarborgen en de cyberweerbaarheid van vitale netwerken en sectoren.  

Betrouwbare apparatuur

Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat apparatuur veilig is en ongestoord werkt. Agentschap Telecom onderzoekt daarom potentiele verstoringen van de ether door zonnepanelen en LED-installaties, en ziet er op toe dat elektrische apparatuur die op de Nederlandse markt komt voldoet aan de Europese richtlijnen. Daarnaast houdt Agentschap Telecom toezicht op de betrouwbaarheid van meetinstrumenten, zoals weegschalen, slimme energiemeters en laadpalen voor elektrisch vervoer.