Graafschades: Naleefgedrag blijft achter bij verwachtingen

Uit de schaderapportages van de netbeheerders blijkt dat het absolute aantal graafschades fors is toegenomen. Relatief is er sprake van een lichte stijging. Dit ondanks inspanning van de sector om vermijdbare graafschades terug te dringen.

De handreiking CROW 500, die het zorgvuldige graafproces beschrijft, is nog onvoldoende geïmplementeerd. Agentschap Telecom intensiveert het gesprek met de sector om gezamenlijk deze trend definitief te keren.

Uitleg over veilig graven op graaflocatie

In de Staat van de Ether 2018 benadrukt het agentschap de rol van de netbeheerders. Zij hebben als belangrijke opdrachtgever de sleutel zelf in handen om te sturen op een zorgvuldig graafproces. Gemeenten kunnen zowel netbeheerder als opdrachtgever of grondroerder zijn. Om hen te ondersteunen in die positie, bracht het agentschap de Gemeenteradar uit.

De graafsector – verenigd in het Kabel en Leiding Overleg – weet dat het geduld van Agentschap Telecom groot, maar niet eindeloos is. De doelstelling van het KLO was haalbaar als er met gemeenschappelijke gedrevenheid was gewerkt aan de implementatie van de CROW 500. Dat is niet gebeurd. Er zijn kansen blijven liggen.

Meer weten?

Lees meer over graafschades in ons artikel 'Van realisatie naar richtlijn' in de Staat van de Ether 2018, of lees het interview met de voorzitter van het Kabel en Leidingoverleg. De infographic met de schadecijfers over 2018, vindt u hier.