Proces van NIS2-richtlijn naar nieuwe Wbni

Eind december 2022 is de Network and Information Security directive (NIS2-richtlijn of NIS2) gepubliceerd. Deze richtlijn is gericht op een verbetering van de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben tot oktober 2024 de tijd om die richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dat in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni).

Consultatie

Rond de zomer van 2023 start een internetconsultatieperiode van 6 weken waarin burgers, bedrijven en overheidsinstellingen mogelijke verbeteringen kunnen aangeven in de wet- en regelgeving die in voorbereiding is. De resultaten van de consultatie worden vervolgens gepubliceerd en waar mogelijk verwerkt in het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt gepubliceerd op internetconsultatie.nl. De exacte datum waarop de consultatie start is nog niet bekend.

Meer informatie

Aanbieders van essentiële diensten vinden op de website van de Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) informatie over wat de nieuwe NIS2-richtlijn voor hun organisatie kan betekenen. Andere ondernemers vinden nadere informatie op de website van het Digital Trust Center.