Rapport 'Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2021-2022’

In dit rapport geeft Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)), samen met zes andere toezichthouders, inzicht in de staat van de cybersecurity van vitale sectoren en processen in Nederland. Hierbij kijken de inspecties specifiek naar de cybersecurity van organisaties die onder hun toezicht vallen. Daarnaast zoomen zij in op hun onderlinge samenwerking en op toekomstige trends.