Datacenters als onderdeel vitale infrastructuur

In 2020 heeft Agentschap Telecom samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek laten doen naar datacenters. Met het onderzoek is geïnventariseerd welke soorten datacenters er zijn, welke diensten zij aanbieden en wat hen typeert. Met de resultaten heeft het ministerie een instrument in handen voor verdere beleidsontwikkeling.

Agentschap Telecom is toezichthouder op aanbieders van essentiële diensten in de digitale infrastructuur en op digitale dienstverleners. Voor ons is het belangrijk om actuele kennis te hebben van datacenters en de diensten die zij aanbieden. Dat hoort bij onze rollen om vraagstukken op het gebied van cybersecurity te signaleren en te agenderen.

Het onderzoeksrapport is gepubliceerd op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.