Brochure Algemene informatie Wet beveiliging netwerken informatiesystemen (Wbni)

In deze brochure vindt u algemene informatie over de NIB-richtlijn, de Europese uitvoeringsverordening voor digitale dienstverleners en de Wet beveiliging netwerken en informatiesystemen (Wbni).