Weegschalen

Een weegschaal moet tijdens het wegen het juiste gewicht aangeven. Onze inspecteurs controleren de weeg- en meetinstrumenten die worden gebruikt om de verkoopprijs van een product te bepalen. Bijvoorbeeld op de markt, in een winkel of in een fabriek. Maar denk ook aan een weegbrug voor het wegen van voertuigen. Een weegschaal die niet goed wordt bevonden moet hersteld worden.

De nauwkeurigheid van een weegschaal

Een weegschaal die wordt gebruikt voor handelsdoeleinden moet nauwkeurig zijn. Denkt u dat een weegschaal, die wordt gebruikt om de verkoopprijs van een product te bepalen, niet juist weegt dan kunt u dat melden. Op korte termijn controleert een inspecteur dan de betreffende weegschaal.

Een gekeurde weegschaal herkennen

Een wettelijk gekeurde weegschaal herkent u aan de verzegeling en de verplichte opschriften en merktekens die op de weegschaal zijn aangebracht door de fabrikant. Bij oudere weegschalen kunnen de markeringen op de wijzerplaat zijn aangebracht.

Een aantal voorbeelden van keuren

Een niet goed bevonden weegschaal herstellen

Gebruikt u als inkoper of verkoper van producten een weegschaal of een ander weeginstrument dan bent u verantwoordelijk voor de goede werking ervan. Is uw instrument niet goed bevonden, dan moet u deze laten herstellen. Een hercontrole wijst dan uit of dat conform de wettelijke eisen is gebeurd. De kosten van de hercontrole betaalt u zelf. Deze zijn wettelijk vastgesteld.

Schriftelijke of digitale hercontrole

Om de kosten zo laag mogelijk te houden kunt u digitaal of schriftelijk het bewijs aanleveren dat uw weegschaal hersteld is. Bekijk de informatie die u aan moet leveren. Is het aangeleverde bewijs onvoldoende, dan komen we alsnog langs op locatie.

Regeling vergoedingen

De Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet is per 1 januari 2021 vervangen is door de Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. In artikel 7 van deze regeling vindt u de informatie over de betaalde hercontroles Metrologiewet.