Aanvraagformulier vergunning Personal Locator Beacon

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor een noodradiobaken type PLB (Personal Locator Beacon) 406 MHz. Ook kunt u met dit formulier PLB-wijzigingen doorgeven aan ons. Wij registreren alleen PLB’s met de Nederlandse landencode (244, 245 of 246).