Aanvraagformulier vergunning frequentiegebruik luchtvaart

Dit formulier gebruikt u om een vergunning aan te vragen voor frequentiegebruik voor luchtvaartuigen. Bijvoorbeeld voor: zweefvliegen, ballonvaren, valschermspringen, zeil- en schermvliegen. U kunt het formulier gebruiken voor recreatieve luchtvaartfrequenties of beperkte toegang luchtvaartfrequenties, of volledige toegang luchtvaartfrequenties.