Bescherming van de privacy door telecomaanbieders

Verkeers- en locatiegegevens zijn privacygevoelig en worden beschermd. Telecomaanbieders verwijderen of anonimiseren verkeers- en locatiegegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor het overbrengen van de communicatie. Wettelijke verplichtingen en het verwerken van verkeers- en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden zijn hiervan uitgezonderd.

Verkeers- en locatiegegevens gebruiken voor wettelijke verplichtingen

Verkeersgegevens zijn gegevens die worden verwerkt voor het overbrengen van de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk. Voor een onderzoek naar kwaadwillende en hinderlijke oproepen, bijvoorbeeld stalking of bedreiging, is het toegestaan om op verzoek van een klant deze gegevens te verwerken. Daarnaast kan het OM of de inlichtingendiensten verkeersgegevens vorderen.

Verkeers- en locatiegegevens gebruiken voor bedrijfsdoeleinden

Het is toegestaan om verkeersgegevens te gebruiken voor uw bedrijfsdoeleinden. Hetzelfde geldt voor gegevens die de geografische positie of het geografische gebied van een apparaat bepalen (locatiegegevens). U mag dit alleen doen als u de abonnee of gebruiker op de hoogte stelt van de periode waarin de verkeers- en locatiegegevens worden verwerkt. Ook moet u aangeven welke gegevens u  bewaart voor dit doel. Voor gebruik van gegevens voor een aantal bedrijfsdoeleinden, zoals marktonderzoek, heeft u van tevoren al toestemming nodig van de abonnee of gebruiker. Deze mag de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Daarnaast moet het mogelijk zijn om een dienst waarbij locatiegegevens worden gebruikt kosteloos en eenvoudig (tijdelijk) te stoppen.