Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

In de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 staan voorschriften voor zowel radiozendamateurs als voor maritieme frequentiegebruikers.