Toezichtkader FM-omroep

In dit document is beschreven waar Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) op let bij controles in de FM-omroepband.