Peppol

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) en op de aangesloten serviceproviders. We beoordelen of zij voldoen aan geldende wet- en regelgeving en contractafspraken met OpenPeppol en de NPa.

En we houden toezicht op de autoriteit zelf omdat deze onderdeel uitmaakt van het stelsel. Dat doen wij vanuit onze expertise en ervaring met toezichthouden op afsprakenstelsels. Met ons toezicht zorgen we ervoor dat de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van het Peppol-netwerk binnen Nederland is gewaarborgd.

Onze taken:

  • Uitvoeren van reguliere en thematische onderzoeken bij serviceproviders en de NPa.
  • Onderzoek uitvoeren naar compliancemeldingen bij serviceproviders en de NPa.

Peppol en de Nederlandse Peppolautoriteit

Peppol is een internationale standaard waarmee overheden, bedrijven en andere organisaties eenvoudig, snel, veilig en betrouwbaar elektronische berichten (zoals e-facturen) kunnen uitwisselen. Beheer en onderhoud van deze internationale standaard ligt bij OpenPeppol. In Nederland zijn de OpenPeppol-taken gedelegeerd aan de NPa.

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) is de verbindende schakel tussen OpenPeppol en serviceproviders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is de oprichter van de NPa. BZK heeft de uitvoeringstaken hiervoor gedelegeerd aan Logius en RVO. Samen vormen zij de NPa. Om onafhankelijk toezicht te faciliteren heeft het ministerie de RDI ingeschakeld.

Op de website van OpenPeppol vindt u een toelichting op de internationale Peppol standaard. Op de website www.peppolautoriteit.nl vindt u alle informatie van de NPa.