Nationaal Frequentieregister

Voor aanvullende informatie over de indeling van het frequentiespectrum volgens het Nationaal Frequentieplan (NFP) kunt u contact opnemen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) via info@rdi.nl onder vermelding Nationaal Frequentieregister.

U kunt vragen stellen welke type radiodienst en bestemmingen er in frequentiebanden zijn.

Tevens is voor een groot aantal banden, onder andere de banden waarin vergunningsvrije toepassingen zijn toegestaan, de gebruiksparameters opvraagbaar. Denk aan bandbreedte, kanaalindeling, het uitgezonden vermogen en de bezettingsgraad.

Ook kan informatie over vergunningen die verleend zijn via een veiling of een vergelijkende toets worden opgevraagd.

Stel uw vraag per mail aan het Nationaal Frequentieregister onder vermelding van Nationaal Frequentieregister.

Vragen over een vergunning?

Stel uw vraag via het klantcontactcenter van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).